Kommun och politik

I Sverige finns det 2 hundra nittio kommuner.

Växjö är en av kommunerna.

Sverige är en demokrati.
Demokrati betyder att folket väljer
vilka som ska bestämma och styra Sverige.

Vart fjärde år är det val i Sverige.

Då får du som är över arton år
vara med och rösta
på vilka som ska bestämma.

Det finns olika politiska partier
att rösta på.

Ett parti är människor
som tycker samma sak.
De vill arbeta tillsammans
för att förbättra saker.

Människorna som arbetar i partier
kallas för för politiker.

I Växjö är det politikerna i
kommunfullmäktige som bestämmer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2017
Lättläst