Miljö och trafik

Miljön är viktig för människor och naturen.

Om vi tar hand om miljön mår vi bättre.

När vi talar om miljö kan vi mena många olika saker.

Utemiljö

Det kan vara utemiljö
Då kan vi mena luften vi andas.
Är luften ren eller är det mycket avgaser
och andra gifter i luften?

Inomhusmiljö

Det kan vara inomhusmiljön.
Det kan vara radongaser i inomhusluften
eller cigarettrök från någon som röker.

Trafikmiljö

När man talar om trafikmiljö kan man mena
att det är trångt på gatan för att det är många bilar.

Man kan också tala om att trafikmiljön kan vara farlig.
Det kan vara vägar där det sker många olyckor.

Sopor

Miljö handlar också om hur
vi tar hand om våra sopor.

Om vi sorterar soporna
till exempel glas för sig
kan vi samla in allt gammalt glas
och göra nya glasflaskor av det.

Kontakta oss

Telefon 0470-410 00

E-post: info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2017
Lättläst