Årsrapporter

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag, kommunalförbund och stiftelse.

Årsredovisningen tar upp övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska, finansiella och verksamhetsmässiga aspekterna av Växjö kommun. Nämndernas årsrapporter utgör en samlad utvärdering, uppföljning och analys av året som gått. På dessa baseras också bedömningar och formuleringar av strategiska frågor. Årsrapporten blir underlag för kommunens årsredovisning och för kommande budget och flerårsplan.

Årsrapporter

Arbete & välfärd 2016
Byggnadsnämnden 2016
Kultur- och fritidsnämnden 2016
Kommunstyrelsen 2016
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016
Omsorgsnämnden 2016
Utbildningsnämnden 2016
Tekniska nämnden 2016
Överförmyndarnämnden 2016

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Politik och demokrati