Medarbetare tycker till om kommunen

En stor andel av medarbetarna i Växjö kommun upplever sitt arbete meningsfullt och ser fram emot att gå till jobbet varje dag. Samtidigt finns det många som upplever att man har för stor arbetsmängd.

Det här visar sammanställningen av Växjö kommuns medarbetarundersökning hösten 2014.

Växjö kommun har under hösten genomfört sin femte medarbetarundersökning. Enkäten består av cirka 20 frågor om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Och enkäten visar att 85 procent av de anställda i Växjö kommun tycker att deras arbete känns meningsfullt och 71 procent ser fram emot att gå till arbetet varje dag. Att svarsfrekvensen var hög, 85 procent, visar också att medarbetarna är engagerade.

Hälften av medarbetarna upplever negativ stress i arbetet minst någon gång per vecka, en siffra som är oförändrad jämfört med förra året och 41 procent säger att de har för stor arbetsmängd.

– Många enheter jobbar med flera nya uppdrag och omorganisationer, vilket kan bidra till den upplevda stressen. För att komma till rätta med det här har vi påbörjat flera olika projekt, berättar personalchef Michael Färdigh.

I enkäten framkommer också att medarbetarna är insatta i sin arbetsplats mål.

– Vi är stolta över våra kunniga och duktiga medarbetare och över det engagemang de visar. Ledarskapet får också gott betyg i undersökningen, vilket är glädjande, säger Michael Färdigh.

Betyget för min närmsta chef ligger i enkäten på 4,1 på en 5-gradig skala gällande flera av frågorna.

Om enkäten

CMA Research AB genomför för femte gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Datainsamlingen genomfördes under tre veckor nu i höst. Svarsfrekvensen totalt i undersökningen låg på 85 procent jämfört med 82 procent 2013.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati