Statistik

Kortfattad översikt

  • Växjö kommuns folkmängd är 89 500 (2016-12-31)
  • 21,7 % av Växjöborna har utländsk bakgrund (2015) 
  • Bostadsproduktionen har under perioden 2011-2016 legat på cirka 330 nya bostäder per år 
  • 24 606 personer är sysselsatta i Växjös näringsliv (2014)
  • 16 363 personer är sysselsatta i offentlig sektor (2014)
  • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med 7 905 anställda följt av Landstinget Kronoberg (blev Region Kronoberg 1/1 20015) med 3761 anställda (2014)
  • I Växjö kommun finns 13 orter. Växjö stad har 65 345 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2387 invånare (2015-12-31)
  • Växjö stad har 16 stadsdelar. Tre stadsdelar är i huvudsak verksamhetsområden och 13 är bostadsområden, varav Teleborg är den största med 12 502 invånare (2015) 
  • År 2014 röstade 85,4 % av de röstberättigade i kommunvalet och 87,9 % till riksdagsvalet 
  • Växjö kommuns totalareal är 1924,81 km2. Befolkningstätheten är 45,8 invånare/km2 (2015)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati