Bostadsbyggande

Bostäder

Under perioden 2011-2016 har bostadsbyggandet i Växjö kommun legat på i snitt 340 nya bostäder per år.

Unde rrelaterade dokument finns en tabell som beskriver bostadsproduktionen för 2016 och hur denna fördelar sig på olika upplåtelseformer, hustyper och hur produktionen är fördelad mellan stad och landsbygd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Politik och demokrati