Geografi

Areal
Växjö kommuns totalareal är 1 924,81 km2. Med en befolkning på 83 005 invånare är befolkningstätheten 43,1 invånare/km2 (2010).


Tätorter
I Växjö kommun finns 11 tätorter (invånarantalet överstiger 200 personer) och två orter. Växjö stad har drygt 61 000 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2 300 invånare (2010).


Stadsdelar i Växjö stad

Växjö stad har 17 stadsdelar. Tre stadsdelar är i huvudsak verksamhetsområden och 13 bostadsområden, varav Teleborg är den största med 11 460 invånare (2010).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Politik och demokrati