Energi & bredband

VKAB:s dotterbolag Växjö Energi AB producerar och distribuerar el, fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuder olika energitjänster. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuds även bredband på flera orter i Kronobergs län. Totalt har Växjö Energi cirka 37000 kunder.

Energiproduktionen, i den biobränslebaserade kraftvärmeanläggningen Sandviksverket, fördelar sig på cirka en tredjedel el och två tredjedelar värme. Värmen kommer fjärrvärmekunder till del och elen säljs till elmarknaden (ej till slutkund). Elproduktion hos Växjö Energi motsvarar drygt hälften av elanvändningen i Växjö medan cirka 80-85 procent av all värme och allt varmvatten i Växjö kommer från Växjö Energi. Detta gör företaget till en viktig del av många människors vardag.

Men Växjö Energi är också en viktig pusselbit i VKAB-koncernen, inte minst i det allt mer angelägna miljöarbetet – något som i grunden kommer att påverka vår och kommande generationers vardag på ett högst påtagligt sätt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2017
Politik och demokrati