Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunledningsförvaltningens arbete leds av kommunchef Monica Skagne som ansvarar för verkställigheten och utvecklingen inom tjänstepersonkåren i kommunen.
Telefon 0470-413 81
E-post info@vaxjo.se

De områden som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är:

Ekonomi och finans

Ansvarar för ekonomi- och finans-processer som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning samt finansfrågor och kravverksamhet.  
Ekonomi- och finanschef är Katarina Andersson.
Telefon 0470-410 00
E-post ekonomikontoret@vaxjo.se

HR och personal

Ansvarar för samtliga personal- och HR-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, personalklubben Dakapo och Kommunhälsan (företagshälsovården).
HR- och personalchef är Lena Björkqvist. 
Telefon 0470- 410 00
E-post personalkontoret@vaxjo.se

Hållbarhet

Ansvarar för frågor kring miljö, mångfald, tillgänglighet, klimatanpassning och folkhälsa. 
Hållbarhetschef är Julia Ahlrot.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se  

IT

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom IT, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.
Chef för it-enheten är Peter Bergehamn.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se 

Juridik

Ansvarar för juridisk rådgivning, rättsutredningar och tvistelösning till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.  
Chefsjurist är Magnus Bengtsson.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Kommunkansli

Kansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till förtroendevalda, kommunkoncernen och allmänheten. Till kansliet hör även överförmyndanämnden och kommunarkivet. Kansliet ansvarar också för tillgänglighetsfrågor. 
Chef för kansliet är Carina Elmefall.
Telefon 0470-410 00
E-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Kommunikation

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier. Hit hör också kommunens repro (tryckeri). 
Kommunikationschef är Karin Malm.
Telefon 0470-410 00
E-post karin.malm@vaxjo.se

Kontaktcenter

Kontaktcenters kommunvägledare svarar på invånarnas frågor vid första kontakten. Här ingår också kommunens reception och vaktmästeri.
Kontaktcenterchef är Anna Johansson.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Måltid

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök. 
Chef för måltidsorganisationen är Anneli Ekstedt.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Näringsliv

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice samt landsbygsutveckling.
Näringslivschef är Thomas Karlsson.
Telefon 0470-414 00
E-post naringslivskontoret@vaxjo.se

Planering

Arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt, strategiskt miljö- och klimatarbete, internationella frågor, mark- och exploateringsfrågor, samt lokalsamordning.
Planeringschef är Paul Herbertsson.
Telefon 0470- 410 00
E-post info@vaxjo.se

Säkerhet

Samordnar kommunens arbete utifrån målområdet trygghet och säkerhet. Arbetar med krisberedskap, informationssäkerhet, klimatanpassning, kommunförsäkring, brottsförebyggande rådet och internt skydd.
Tf säkerhetschef är Maria Heikkilä.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Upphandling

Ansvarar för centrala ramavtalsupphandlingar samt för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.
Upphandlingschef är David Braic.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Utvecklingsenheten

Ansvarar för utredning, utveckling, forskningssamverkan och omvärldsanalys.
Utvecklingschef är Anna Karlsson.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati