Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

Det senaste årets protokoll publiceras under rubriken relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken relaterade länkar längre ner på sidan.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 november 2017

  1. Justering av protokoll
  2. Ändrad lokalrutin - KSAU samma dag
  3. Medborgarförslag om att det nya stadshuset byggs på Araby Dalbo - KSAU samma dag
  4. Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av befintligt kommunhus - KSAU samma dag
  5. Revidering av förbundsordning för Sydarkivera - KSAU samma dag
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Politik och demokrati