Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 28 februari 2018

Tid Onsdagen den 28 februari2018 klockan 14.00
Plats A-salen, Västra Esplanaden

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
  - Tf. förvaltningschefens information
  - Information från biblioteksavdelningen
  - Information från fritidsavdelningen
  - Ordförandens information
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Ansökan om kartbidrag för år 2018
 6. Remiss av motion om lasershow istället för fyrverkeri - Eva-Britt Svensson (V)
 7. Remiss över förslag på Aktivitets- och lekplatsprogram
 8. Takbelopp Solvändans simförening för 2017 års verksamhet
 9. Fördelning av ridsportsmedel 2018
 10. Remiss av motion om att utveckla Växjö kommun till en attraktiv sommarkommun
 11. Handlingsplan avseende idrottsanläggningar med konstgräs och fyllnadsmaterial
 12. Remiss av medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i Växjö
 13. Ansökan hyresstöd Idrottshuset 2018
 14. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Politik och demokrati