Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 27 september 2017

Tid Onsdagen den 27 september 2017 klockan 14.00

Plats A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö kommunhus

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
  - Information om rapporten Idrott och demokratiska rättigheter
  - Förvaltningschefens information
  - Information från kultur- och konstavdelningen
  - Information från biblioteksavdelningen
  - Information från fritidsavdelningen
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Delårsrapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter t o m augusti 2017.
 6. Ny arkivansvarig och revidering av arkivbeskrivningen
 7. Undersökning av icke-brukare
 8. Rapport: Idrott och demokratiska rättigheter
 9. Rapport: Ridsportens framtid i Växjö kommun
 10. Överlämnande av beslutanderätten av medborgarförslag om fotbollsmål på grusplan i Lammhult
 11. Förtydligande av kriterier för takbelopp
 12. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Politik och demokrati