Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 22 november 2017

Tid Onsdagen den 20 december 2017 klockan 14.00
Plats Stadsbiblioteket, Galaxen, Västra Esplanaden 7

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
  - Information från Malin Richardsson, enhetschef Araby Park Arena
  - Förvaltningschefens information - Information från biblioteksavdelningen
  - Information från fritidsavdelningen
  - Information från kultur- och konstavdelningen
  - Ordförandens information
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter t o m november 2017
 6. Rapport: Arkivinspektion
 7. Ansökan om höjning av driftbidrag: Växjö 4H-gård
 8. Samråd: Detaljplan för del av Bergkvara 6:1, Räppe
 9. Långsiktigt kulturstöd från år 2018: Smålandsoperans vänner
 10. Långsiktigt kulturstöd från år 2018: Highlights Productions
 11. Inventering av campingplatser
 12. Ramjustering till Tekniska nämnden avseende grönyteskötsel
 13. Reglemente för projektstöd (kultur)
 14. Reglemente för Långsiktigt kulturstöd
 15. Ansökan om projektstöd: Skapa - Växjö Makerspace
 16. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2017
Politik och demokrati