Avdelningschef Kommunrehab

Ansvarar för:

  • att fastställda riktlinjer och rutiner såsom Medicintekniska handboken tillämpas och utvecklas hos medarbetare i Rehabenheten.
  • att se till att kompetensutveckling inom området sker för personal i Rehabenheten som arbetar med medicintekniska produkter.
  • att det i Rehabenheten finns utrustning för det verksamheten kräver avseende medicintekniska produkter.

Version: 2017-06-08
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Politik och demokrati