Brukares flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun kan brukaren ta med förskrivna hjälpmedel.

För förbrukningsartiklar sker ingen ekonomisk reglering. För inventariemärkta hjälpmedel räknas ett avskrivningsvärde på 10% per år. Restvärdet debiteras ny huvudman.

Förskrivare tar kontakt med HjälpmedelsCentrum för rådgivning och beslut. Vi tillämpar nationell flyttrutin. Vid flytt inom länet se Brukares flytt till annan kommun inom länet

Version: 2016-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati