09 06 21 Fot- och hälskydd

Förskrivare

Sjuksköterskor

Målgrupp

Vid behov att avlasta häl/fot.

Version: 2009-05-18
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati