Referensgrupp

Syfte

  • Ta beslut om det är möjligt att förskriva hjälpmedel utanför sortiment eller dubbelutrustning.
  • Ta beslut om nya produkter i grundsortiment, samt ta bort produkter ur grundsortiment.
  • Forum där förskrivaren kan diskutera enskilda situationer angående hjälpmedel.

Beslut

Beslut baseras på praxis och hjälpmedlets betydelse i förhållande till brukarens behov. Konsekvenser angående hantering för andra brukare med liknande behov beaktas också. Referensgruppens beslut går inte att överklaga. En förnyad prövning kan göras om kompletterande upplysningar framkommit.

Medlemmar

Referensgruppen består av Rehabchef, representant från Teknisk Service och representant för förskrivare.

Ansökan

Ansvarig förskrivare bokar tid till referensgruppen i dokument ”Bokning av referensgruppstid” på Rehabenhetens V-katalog. Skriv ansökan i Procapita. Skriv ut ansökan och lägg den i respektive referensgruppsmedlems postfack samt skicka en ansökan med internposten till representant från Teknisk Service.

Det ska  framgå vilket datum och tid som ärendet är bokat, samt personuppgifter på den patient som ärendet gäller. Tid bokas och ansökan skickas senast onsdagen före bokat datum. Förskrivaren presenterar själv ärendet i referensgruppen. Referensgruppen träffas måndagar, jämna veckor.

Hjälpmedel som ska ansökas om i referensgrupp

Ansökan ska göras angående hjälpmedel utanför sortiment, se WebSesam - produkter i sortiment, och angående dubbelutrustning. Undantag till ovanstående är dynor, lyftselar och larm. Dessa behöver inte ansökas om i referensgrupp. Tillbehör till hjälpmedel i sortiment behöver inte ansökas om.

Övrigt

Ansökan ska göras på hjälpmedel som finns i lager på HjälpmedelsCentrum men som inte ingår i sortiment, till exempel komfortstolar, aktivrullstolar, rollatorer. Ansökan ska också göras på produkter i sortiment där det är angivet i ordinationsanvisningarna.

Specialanpassningar behöver inte ansökas om i referensgrupp, hänvisning till rutin för specialanpassning.

Alla ärenden behöver inte bli referensgruppsärende: när en patient har ett behov som måste tillgodoses med hjälpmedel utanför sortiment, behöver inte förskrivaren alltid ta ärendet i referensgrupp. Däremot ska ärendet diskuteras med någon representant i referensgruppen. Behoven som här avses är till exempel när det rör sig om ett hjälpmedel som innebär en låg kostnad eller då kostnaden för hjälpmedlet står i relation till motsvarande hjälpmedel som finns i sortiment. Referensgruppsrepresentanten bedömer då om aktuellt hjälpmedel utanför sortiment får beställas av förskrivaren. Förskrivaren skriver till tekniskt ansvarige via e-post och beskriver vilket hjälpmedel som beställs och motiverar varför.

Version: 2015-11-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2017
Politik och demokrati