Hjälpmedel vid akuta situationer då hjälpmedel gått sönder, akutförråd kvällar och helger

Följande gäller vid akuta situationer kvällar och helger när hjälpmedel har gått sönder.

Lyftar

När lyft stannat och det inte går att få ner brukaren genom att använda nödsänkningsfunktionen, kontakta Värends Räddningstjänst tel. 0470-20489 för bär/lyfthjälp. Personalen i ordinärt boende kan även använda sig av omsorgstagarens trygghetslarm och via larmmottagningen be om bärhjälp. det gäller Växjö tätort, Braås, Ingelstad, Lammhult och Rottne

Sängar

Hyrd säng (finns oftast i ordinärt boende). Leverantören reparerar sängen senast vardagen efter felanmälan. Kommunägd säng - HjälpmedelsCentrum reparerar sängen vardagar.
I båda fall: kontakta HjälpmedelsCentrum för anmälan, tel. 0470 - 796100, vardagar kl 8.00-15.00.

Akutförråd
Om defekt medicinteknisk produkt behöver ersättas under kvällar och helger så finns ersättningsprodukter i Kommunrehabs akutförråd på Hovslund, ingång Bergövägen 1, mittemot Missionskyrkan. Förrådet ligger i källaren. Dörren till förrådet är märkt med ”Rehabenhetens akutförråd”. Från kl. 16.00 och nattetid kontaktas Hovslund på telefonnummer 0470-434 87 för avhämtning av nyckel. Nyckel förvaras i personalens nyckelskåp.

Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning som finns i akutförråd är:

 • Rullstol med 45 cm sittbredd
 • Rollator
 • Gåbord
 • Personlyft
 • Lyftsele
 • Hygienstol
 • 1 förebyggande bäddmadrass (6 cm)
 • 1 antidecubitusmadrass med pump
 • Ihopfällbar säng, modell gästsäng, med standardmadrass
 • Syrgasregulatorer
 • 4 st. 5 liters syrgasflaskor
 • Sug
 • Fallskyddsmatta

Kontakta Taxi kurir för transport, tel: 0470-160 00 eller 070-656 75 34.

Meddela Taxi kurir vilket hjälpmedel som ska transporteras.

Meddela sedan HjälpmedelsCentrum närmaste vardag vilket/vilka ersättningshjälpmedel som lånats från akutförrådet. HjälpmedelsCentrum kompletterar snarast akutförrådet med likvärdig produkt.

Den enhet som beställer/hämtar hjälpmedel från akutförrådet ansvarar för att produkterna återlämnas till HjälpmedelsCentrum så snart ordinarie produkt är åtgärdad.

Utrustningen besiktigas av HjälpmedelsCentrum en gång per år.

Den enhet som beställer/hämtar syrgas från akutförrådet ansvarar för återlämning/nybeställning av syrgas direkt till akutförrådet enligt beställningsrutinöppnas i nytt fönster.

Version: 2015-06-18
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Politik och demokrati