Enteral nutrition

Till enterala nutritionsprodukter räknas kosttillägg, sondnäringar med tillbehör (aggregat, sonder, nutritionspump mm), berikningar och förtjockningsmedel. Upphandling av enterala nutritonsprodukter görs gemensamt av regionen och kommunerna i Kronobergs län.

En ny upphandling av enterala nutritionsprodukter, sondnäring, förbrukningsartiklar och beställningssystem har nyligen genomförts och började gälla den 1 december 2015.  Upphandlingen är gemensam för regionen och alla kommunerna i Kronobergs län.

I upphandlingsgruppen ingick upphandlare, materialkonsulent, dietister och sjuksköterskor från regionen och kommuner. Representanter från Omsorgsförvaltningen har varit med i upphandlingsprocessen och ingår fortsatt i det produktråd som regelbundet kommer träffas och arbeta vidare med frågor som rör upphandlingen.

I Växjö kommun har riktlinjer för enteral nutritionöppnas i nytt fönster utarbetats av dsk Zita Fredriksson och dsk Annika Tarstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati