Ordination av specialkost

När den enskilde på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan äta den vanliga maten eller har behov av en anpassad måltid kan en specialkost underlätta.

I omsorgsförvaltningen är det sjuksköterska som ansvarar för att ordinera specialkost till den enskilde efter nutritionsutredning. En specialkost är oftast en del i behandlingen av ett sjukdomstillstånd eller ett funktionshinder, men specialkosten kan också vara en förebyggande insats för att förhindra näringsproblem. En ordinerad specialkost ska dokumenteras i journalen och utvärderas, precis som alla andra ordinationer och behandlingsinsatser.

Ibland kan en specialkostordination komma från en annan proffession eller vårdgivare, t ex dietist, läkare eller logoped i landstinget. Detta dokumenteras i journalen av sjuksköterska eller biståndshandläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati