Demens

De rekommendationer som finns för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beskrivs i två nivåer.

  1. Nationella riktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vård och omsorg vid demenssjukdom
  2. Vårdprogram för demenssjukdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Kronobergs län

Samlad kunskap, forskning och information inom demensområdet finns på Svenskt demenscentrums hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där finns även webbutbildningarna Demens ABC hemtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2 timmar) och Demens ABC plus särskilt boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2 timmar).

Du kan även hitta tips på andra utbildningar och litteratur inom demens.

På demenscentrums hemsida kan du också gå in för att läsa mer om hur det är att leva med demens, närståendes berättelser m.m.

BPSD-registretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kvalitetsregister som kan användas för personer med BPSD-problematik. Där finns också mycket information och tips på omvårdnadsåtgärder. Registret innehåller också en webutbildning.

BPSD=beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

Som stöd för bedömning vid hembesök kan checklista för patientansvarig sjuksköterska i Växjö kommun användas.

LÄNK till Program för omsorg och vård av personer med demens i Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Politik och demokrati