Arkivering av patientjournal

En journal arkiveras alltid när en patient har avlidit. Om en patient flyttar eller avslutas av annan anledning ska journalen också arkiveras.

Journalen i Procapita 

När journalen avslutas skrivs den ut av ansvarig leg. personal och skickas eller lämnas till arkivansvarig på omsorgsförvaltningen. Journaler måste lämnas direkt till den arkivansvarige och får inte lämnas i kommunhusets reception.

Pappersjournalen

Pappersjournalen sorteras av ansvarig leg. personal och skickas eller lämnas till arkivansvarig omsorgsförvaltningen. Journaler måste lämnas direkt till den arkivansvarige och får inte lämnas i kommunhusets reception.

Sortering och arkivering av patientjournalen 

Instruktion för gallring och arkivering av journal

Version: 2016-10-25
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati