Telefax

Om uppgifter från patientjournalen faxas till annan vårdgivare, läs mer under rubriken Faxrutiner.

Version: 2008-12-01 ersätter 2005-04-08
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati