Link

Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer är användare i link.

Nedan finns ett antal länkar till dokument som kan vara till hjälp för dig som använder Link.

Version: 2017-03-29
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati