Instruktion för Växjö kommun

Arbetsgivaren ska identifiera de farliga kemiska ämnen som förekommer eller kan väntas förekomma i verksamheten.

Före varje behandling ska en riskbedömning göras. Den ska dokumenteras av sjuksköterskan

Se Cytostatikabehandlad patient / skyddsåtgärder / rutiner för personal länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 2008-02-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati