Patientansvarig sjuksköterska

Patientansvarig sjuksköterska

Alla patienter med pågående insats av sjuksköterska på omsorgsförvaltningen ska ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för just honom/henne. Namnet på patientansvarig sjuksköterska ska anges i omvårdnadsjournalen.

Läs funktionsbeskrivning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati