Bedömning av gångförmåga

Här finns fysioterapeuternas rutin för bedömning av gångförmåga.

Version: 2017 05-16
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2017
Politik och demokrati