Faxrutiner

Instruktion för utlämnande och mottagande av information som berör medicinska uppgifter via telefax LÄNK

Bilaga 1 Klassifikation av medicinska dokument LÄNK

Bilaga 2  Faxblankett LÄNK

Version: 2015-07-31 
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati