Delegring av sårbehandling

Då en omläggning delegerats ska patientansvarig sjuksköterska se såret regelbundet och vid försämring.

Checklista för delegering av sårbehandling  

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati