Förebyggande och tryckavlastande

Tryckavlastning ska ske genom tryckavlastande produkter eller tryckavlastning utifrån gjord riskbedömning.

Denna ska göras utifrån fastställda bedömningsinstrument, Norton och vid misstanke om nutritionsproblem, MNA.

Trycksårsbehandling ska ses som ett teamarbete där flera yrkeskategorier har ett ansvar, och där det krävs en samverkan inom hela vårdkedjan.

Förebyggande och trycksårsbehandling ska dokumenteras i en vårdplan. Vändschema bör användas om patienten inte kan röra sig själv eller kommer ihåg att röra sig själv.

De upphandlade produkterna finns på LÄNKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: Version 2, 2016-04-01  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati