Inledning

I Handbok för hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster avsnitt Sårbehandling och Trycksår finns grundläggande information om sårbehandling. Se vårdhygienisk rutin, sårbehandling. Sårbehandling är ett teamarbete.

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati