SIP - samordnad individuell plan

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska landsting och kommun tillsammans upprätta en individuell plan om det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati