Sjuksköterskas bedömning av omsorgstagare som har larmat

För att du som är sjuksköterska ska veta hur du ska göra din bedöming när personalen kontaktar dig finns nedanstående beskrivning: Handläggning av sjuksköterska när personal ringer om omsorgstagare som har larmat på trygghetslarm.

Version: 2017-03-03
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati