Checklista

För att snabbt kolla av att du som förskrivare gör rätt när det gäller skyddsåtgärder kan denna checklista användas.

  • Har alla andra lösningar prövats för att skydda omsorgstagaren till exempel omvårdnad, aktivitet, bemanning?
  • Är medicinsk bedömning utförd?
  • Är skyddsåtgärden tillåten?
  • Är vårdplanering inklusive riskbedömning utförd?
  • Är samtycke inhämtat?
  • Är uppföljning planerad?
  • Är dokumentation utförd?

Version: 2012-07-25
Fastställd av:
MAS
Dokumentansvarig:
MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati