Tekniska hjälpmedel, ansvar

I medicintekniska handbokenöppnas i nytt fönster anges vem som inköper, installerar, avlägsnar och underhåller tekniska hjälpmedel t.ex. olika typer av larm.

Version: 2012-07-25
Fastställd av: MAS 
Dokumentansvarig:MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati