Rengöring och desinfektion

Disk och rengöring (ex. toaletter, lägenheter, inkontinensprodukter, flergångsmaterial) är viktigt för att minska spridning av smittämnen.

De enheter som har tillgång till diskdesinfektor/spoldesinfektor ska använda dessa vid diskdesinfektion och rengöring. I övrigt kan manuell rengöring utövas enligt länets vårdhygieniska rutiner. Vid undantagsfall kan engångsmaterial användas.

Enhetschefen ansvarar för att diskdesinfektor och spoldesinfektor kontrolleras enligt bruksanvisningen, genom att kontakta kommunens hjälpmedelstekniker/fastighetsägare. Spara besiktningsprotokoll i pärm på enheten.

Version: 2011-03-01 
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017
Politik och demokrati