Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid 2017-09-13, kl. 13.30
Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2017-09-13

Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund.

 1. Information och utbildning
  - Media och kommunikation, Stina Solin, kommunikationsstrateg
  - Karta över volymer och verksamheter hos omsorgsförvaltningen, Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare
 2. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2017
 3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2017
 4. Omsorgsnämndens delårsrapport till och med augusti, 2017
 5. Yttrande till kommunstyrelsen över Socialstyrelsens remiss gällande förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
 6. Besparingar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde år 2017
 7. Yttrande över motion om att säkerställa den framtida rekryteringen av undersköterskor - Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S)
 8. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 9. Information från ledamöter
 10. Förvaltningschefen informerar
 11. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Politik och demokrati