Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2018-03-14 Kl.14:00
Plats: Sal 313, Teknikum

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Vänligen notera att sammanträdet äger rum på Teknikum.

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information verksamhet: Presentation av elevprojekt
 5. Information verksamhet: Entreprenöriellt matematik
 6. Information verksamhet: Presentation av idrottsprojekt
 7. Information verksamhet: Tillsyn förskolor 2018
 8. Delegationsordning: Revidering
 9. Information verksamhet: Rekryteringsläget, mars 2018
 10. Information verksamhet: Ekonomiläget, mars 2018
 11. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 12. Bekräftelse och avslutande rapportering av mottagna uppdrag från kommunfullmäktige
 13. Begäran om avveckling av Växjö stads jubileumsfond
 14. Val av vice ordförande, ledamot till arbetsutskottet samt val av ny ersättare till arbetsutskottet
 15. Riktlinje: Revidering, Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd i Växjö kommun
 16. Lokalärende: Furutå förskola, paviljong
 17. Lokalärende: Vikaholms förskola, paviljong
 18. Lokalärende: Gemla förskola, paviljong
 19. Lokalärende: Öjaby skola, ombyggnation
 20. Information verksamhet: Handlingar för kännedom mars 2018
 21. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut februari 2018
 22. Övriga frågor
 23. Information verksamhet: Elevärenden, mars 2018

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-14

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-01

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Politik och demokrati