Styrande dokument och rapporter, utbildningsnämnden

Många lagar och regler styr skolors och förskolors verksamhet. Verksamhetens kvalitet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här hittar du lokala och nationella styrdokument samt rapporter som följer upp verksamheten.

Delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning

Nationella styrdokument

Skollagenlänk till annan webbplats - Svensk författningssamling 

Läroplanerlänk till annan webbplats - Skolverket

Lokala styrdokument

Internbudget för utbildningsnämnden 2017

Policydokument, rutiner och riktlinjer 

Framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse

Jämställdhetsbroschyr på svenska, engelska, arabiska och somaliska

Lokalförsörjningsplan 2013-2014 lokalplanering förskola och skola

Riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten i Växjö kommun 

Rutiner för klagomål mot utbildningenöppnas i nytt fönster - information till vårdnadshavare

Växjö kommuns regelverk för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för barn- och elevhälsa på svenska, engelska, arabiska och somaliska
öppnas i nytt fönster

Rapporter och redovisningar

Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Här hittar du årsrapporterna för de två tidigare nämnderna.  

Årsrapport för gymnasienämnden 2014

Årsrapport för skol- och barnomsorgsnämnden 2014 

Årsrapport för utbildningsnämnden 2015 

Årsrapport för utbildningsnämnden 2016

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Politik och demokrati