Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottslighet skapar otrygghet oavsett om den sker på gator och torg, i våra bostadsområden eller i hemmet. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun.

I Växjö finns BRÅ - brottsförebyggande rådet som arbetar för att förebygga brott genom att få olika parter inom samhället att samarbeta.

Kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje, är rådets ordförande. I rådet ingår även kommunalråden Per Schöldberg och Åsa Karlsson Björkmarker, flera av kommunens förvaltnings- och bolagschefer, kommunpolis, lokalpolisområdeschef samt kommunens säkerhetschef.

Annan kompetens bjuds in till rådet utifrån de frågor som behandlas.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter till brottsförebyggande rådet? Kontakta oss på mailadress info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Politik och demokrati