För arrangörer

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

Checklista

Tillstånd

Är du privatperson eller företag som vill arrangera ett evenemang och/eller vill affischera eller skylta i stadsmiljön, tillfälligt eller permanent? Kontakta polisen om du vill affischera eller skylta i stadsmiljön.

Kontaktpersoner för övriga frågor

Större evenemang 

Kontakta Växjö & Co
Webbplats: www.vaxjo-co.selänk till annan webbplats

Kulturevenemang 

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen 
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Idrotts- och friluftsevenemang

Kontakta föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Biljetter
Biljettcentrum kan hjälpa dig med försäljning av dina biljetter.
Biljettcentrum

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun
Lokaler, arenor och anläggningar

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang
Arrangörshandboken.selänk till annan webbplats
Checklista för arrangörer

Evenemangskalendern Upplev mer
Kommunens evenemangskalender finns i flera former, både digitalt och tryckt format.

Räddningsverkets informerar om säkerhet vid evenemang
Säkerhetsguide för evenemanglänk till annan webbplats

Att arrangera för flera
En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera!
Till handboken Att arrangera för flera.

Kompiskortet
Anslut er organisation till kompiskortet så att funktionshindrade kan gå på ert evenemang tillsammans med en vän.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol
Alkoholtillstånd 

Vilka skatteregler gäller för föreningar?
Skatteverketlänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för musik?
Kontakta Svenska tonsättares internationella musikbyrå
Webbplats: www.stim.se/sv/musikanvandarelänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för bilder?
Kontakta Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Webbplats: www.bus.selänk till annan webbplats

Boka infartsskyltar
Information om Växjös infartsskyltar samt bokning.

Miljömärk ditt evenemang
För att säkerställa att ditt evenemang blir miljöanpassat kan man miljöcertifiera det genom en oberoende part. Håll Sverige Rent erbjuder exempelvis märkningen ”Miljömärkt event”.länk till annan webbplats

Miljöchecklista
Använd miljöchecklistan nedan när du arrangerar ett evnemang. Detta för att säkerställa att miljömålen i Växjö kommuns miljöprogram uppnås. Samtliga moment i planeringen av evenemanget ska ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan. Växjö kommun ska föregå med gott exempel och underlätta för kommuninvånarna att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2017
Se och göra