För arrangörer

När du ska arrangera ett evenemang är det flera saker du måste tänka på. Du kanske behöver tillstånd eller hjälp på annat sätt. Här ger vi lite tips och bra kontakter.

Tillstånd

Är du privatperson eller företag som vill arrangera ett evenemang och/eller vill affischera eller skylta i stadsmiljön, tillfälligt eller permanent, ska du kontakta polisen.

Kontaktpersoner för övriga frågor gällande

Biljetter
Biljettcentrum kan hjälpa dig med försäljning av dina biljetter.
Biljettcentrum

Tips på lokaler och arenor inom Växjö kommun
Lokaler, arenor och anläggningar

Allmänna tips för arrangörer av olika evenemang
Arrangörshandboken.selänk till annan webbplats
Checklista för arrangörer

Evenemangskalendern Upplev mer
Kommunens evenemangskalender finns i flera former, både digitalt och tryckt format.

Räddningsverkets informerar om säkerhet vid evenemang
Säkerhetsguide för evenemanglänk till annan webbplats

Att arrangera för flera
En hjälp för att tillgänglighetsanpassa arrangemang finns nu i form av en handbok med råd och tips. Som förening kan ni vidga er målgrupp genom att arrangera för flera!
Till handboken Att arrangera för flera.

Kompiskortet
Anslut er organisation till kompiskortet så att funktionshindrade kan gå på ert evenemang tillsamman med en vän.

Vid arrangemang med försäljning av alkohol
Alkoholtillstånd 

Vilka skatteregler gäller för föreningar?
Skatteverketlänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för musik?
Kontrollera med Svenska tonsättares internationella musikbyrå
STIMlänk till annan webbplats

Hur gäller upphovsrätten för bilder?
Konstrollera med Bildkonst upphovsrätt i Sverige
BUSlänk till annan webbplats

Boka infartsskyltar
Information om Växjös infartsskyltar samt bokning.

Miljömärk ditt evenemang
För att säkerställa att ditt evenemang blir miljöanpassat kan man miljöcertifiera det genom en oberoende part. Håll Sverige Rent erbjuder exempelvis märkningen ”Miljömärkt eventlänk till annan webbplats”.

Miljöchecklista
Använd miljöchecklistan nedan när du arrangerar ett evnemang. Detta för att säkerställa att miljömålen i Växjö kommuns miljöprogram uppnås. Samtliga moment i planeringen av evenemanget ska ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan. Växjö kommun ska föregå med gott exempel och underlätta för kommuninvånarna att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Se och göra