Investeringsstöd

Syftet är att stödja främst frilufts, idrotts - och motionslivets behov av investeringar i maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnation eller större underhåll i anläggningar.

Stöd kan beviljas upp till 50 % av den totala investeringskostnaden. Ansökningar under ett prisbasbelopp hanteras inte inom ramen för investeringsstöd.

Stöd kan ges till:

  • Renovering och upprustning av anläggning
  • Maskiner och inventarier för drift av anläggning
  • Ny, till- och ombyggnation av anläggning
  • Specialutrustning för verksamheten

Förbrukningsartiklar och normalt underhåll beviljas inte investeringsstöd.

Punkter som ligger till grund för bedömning:

  • Utveckling av verksamheten för barn och unga
  • Påverkan av nyttjande för barn och ungas fritidsverksamhet
  • Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
  • Flickor och pojkars lika förutsättningar till en meningsfull och utvecklande fritid
  • Miljö – och energiförbättringar

Ansökan av investeringsstöd skall göras enligt mall i Interbook Go, där investeringens syfte, mål, beskrivning, kostnads och finansieringsplan samt ev stöd från andra organisationer tydligt skall framgå.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Se och göra