Kulturverksamhet - direktservice

Föreningar, grupper och enskilda inom kulturområdet kan få stödet direktservice i form av rådgivning samt snabba beslut då det gäller ekonomiskt stöd.

Vem får söka?

Direktservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökan ska bygga på ideellt arbete.

Redovisning med verifikationer görs senast en månad efter insatsen slutförts och därefter betalas det beviljade stödet ut. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Blankett kan skrivas ut här från sidan eller hämtas i kommunhusets entré, reception Björnen, Västra Esplanaden 18.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Stödet ges för olika insatser inom kulturområdet. Särskild prioritet har insatser riktade mot barn och ungdomar. Max belopp att söka är 50 000 kr. Stödet kan även utbetalas som förlustbidrag.

  • Stöd beviljas ej till arrangemang/verksamhet som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd beviljas ej till skolprojekt.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangs stöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, inte för produktionen av det som ställs ut.

När söker man?

Senast två veckor innan den aktuella insatsen eller arrangemanget. Beslut tas senast två veckor efter det att ansökan lämnats in.

Hur söker man?

Sök stödet genom att skriva ut ansökningsblanketten och fylla i den. Du kan också hämta ansöknings- och redovisningsblankett i kommunhusets entré, reception Björnen, Västra Esplanaden 18.

Skicka eller lämna sedan in blanketten.

Skicka ansökan:

Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Kontakt

Vid frågor kontakta Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2018
Se och göra