Lokal- och anläggningsstöd

Syftet är att stödja ideella föreningars kostnader för lokaler och anläggningar som nyttjas för föreningsverksamhet.

Ansökan sker senast 3 månader efter avslutat verksamhetsår alternativt halvårsvis

Stöd till egen anläggning

Stöd till föreningar som äger eller har driftsansvar för verksamhetslokal/anläggning. Föreningen kan få stöd med 55 % av godkända kostnader. Till detta finns ett schablonstöd för drift av anläggning, se bilaga 1. Stöd till nya, tillkommande lokaler prövas av Kultur – och fritidsnämnden.

Godkända kostnader:

  • Arrendekostnad
  • Lokal – och anläggningsförsäkringar
  • Mindre underhållskostnader och reparationer, under ett prisbasbelopp
  • Telefon och IT-kostnader upp till 2000kr/år
  • Räntekostnader

Förbrukningsvaror/artiklar samt samtalskostnader eller annan rörlig kostnad för telefoni/IT-abonnemang räknas inte som godkända kostnader

Hyresstöd

Stöd till föreningar som hyr verksamhetslokal/anläggning. Föreningen kan få stöd med 45 % av fastställd hyrestaxa.

För en stödberättigad förening dras stödet automatiskt vid bokning av kommunala lokaler genom Kultur – och fritidsförvaltningen.

Takbelopp – För föreningar med höga lokal – och anläggningskostnader i förhållande till omfattningen av föreningens barn – och ungdomsverksamhet, kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om ett tak för lokal och anläggningsstöd. Beslutet grundas på jämförelsekostnader för motsvarande lokaler, extern uthyrning, hur stor del av lokalen som används för barn – och ungdomsverksamhet samt nyckeltal för lokal och anläggningsstöd i förhållande till godkända aktivitetstillfällen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Se och göra