Stipendium till föreningsledare

Känner du någon extra bra föreningsledare? Någon som alltid ställer upp för ”sina” ungdomar? En person som satsar tid och energi för att ungdomar ska få uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet? Den personen kan du föreslå som mottagare av ett stipendium!

Stipendiet "avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande föreningsledare till fortsatt föreningsarbete såväl inom idrotts-, kultur- som annan ungdomsverksamhet". Stipendiet ska i första hand delas ut till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Föreningsledaren ska vara verksam i en förening inom Växjö kommun och även vara bosatt i kommunen för att kunna få stipendiet.

Se utförligare villkor i dokumentet Bestämmelser Stipendium nedan. Stipendiaten kan söka själv eller föreslås av en enskild person eller förening. Upp till tre stipendier på 10 000 kr vardera kan delas ut. Ansökan ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet och sökandens/den föreslagne stipendiatens uppgift i föreningen. 

Ansökan

Senast den 1 mars ska ansökan lämnas till:

Adress: Växjö kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222, 351 12 Växjö

Eller e-post: kultur-fritid@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Se och göra