Tommy Svensson Pris

Priset utdelas varje år till en ung man eller kvinna som uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig i fotboll eller någon annan idrottsgren.

Pristagare får inte vara äldre än 18 år det år priset delas ut. Alla idrottsföreningar, som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag, har möjlighet att föreslå lämplig pristagare. Om du inte är föreningsaktiv kan du kontakta någon i juryn och lämna förslag på lämplig pristagare. Förutom äran och ett diplom så får pristagaren 5000 kr.

Skicka förslag

Vi vill ha förslagen senast den 1 augusti till:

Adress: Växjö kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Eller e-post: kultur-fritid@vaxjo.se

Ange namn, personnummer, idrottsgren, förening samt en kort motivering i ditt förslag.

Ytterligare upplysningar lämnas på telefon, 0470-410 00.

Juryn består av:

  • Tommy Svensson, stipendiefondens grundare
  • kultur- och fritidsnämndens ordförande
  • kultur- och fritidsnämndens vice ordförande
  • fritidschefen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Se och göra