Vistelsestipendiater 2015

Under den första stipendiatomgången 2015 hade fyra författare vistelsestipendium på Lilla Björka under april - maj. Två har valt att vara anonyma.

Jenny Wrangborg, poet

Jenny debuterade 2010 med diktsamlingen "Kallskänken" där hon berättar om sina erfarenheter från köken och caféerna hon har jobbat i. 2014 kom hon med sin andra diktsamling "Vad ska vi göra med varandra". Den är en sorgesång över ett samhälle som faller isär men skildrar också hoppet i det att det skulle kunna se annorlunda ut. Många av henne dikter har också blivit tonsatta och hon har fått en rad priser, bland andra Stig Sjödin-priset, Spingo-stipendiet, Robespierrepriset, LO:s stora kulturpris och Gustav Frödings stipendium.

Lars H Gustafsson, författare

Lars är barnläkare och författare och har gett ut ett tjugotal böcker. Lars har själv, liksom Elin Wägner, i många år varit verksam inom Rädda Barnen och var organisationens representant under förhandlingarna på 1980-talet om en ny barnkonvention. I hans författarskap har barnets rättigheter alltid varit centralt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Se och göra