Grubbs system

Grubbs system av Caroline Mårtensson tog sommaren 2015 plats på Ringsbergsområdet. Det offentliga Verket är utformat som en labyrint och knyter an till platsens historia.

"För att belysa platsens kontext har jag arbetat likt en trädgårdsarkeolog genom att låta de historiska odlingarna och det omgivande landskapet speglas i labyrinten", berättar konstnären Caroline Mårtensson.

Verkets titel hänvisar till doktor Rut Grubb. När Grubb 1938 tillträdde som fängelsedirektör i Växjö, blev hon Sveriges första kvinna med detta uppdrag. Hon var en skarp Växjöprofil och stark kraft i samhället – politiskt aktiv och djupt engagerad i bland annat kvinnosaksdebatten och sexualundervisningsfrågan.

Grubbs system placeras strax norr om det gamla fängelset och är en översättning av cellfängelsets rastgårdssystem. Labyrinten är uppdelad i olika avdelningar – ett avsnitt omges av en ny version av rastgårdsstaketet, ett annat är omringat av en Smålandsgärdsgård.

Inuti labyrinten återfinns bl.a. det steniga småländska landskapet och en samling humlestörar som representerar det bryggeri som en gång låg på platsen. Labyrintens planteringar återknyter till det gamla folkskoleseminariets örtagård.

Caroline Mårtensson bor och arbetar i Lund/Malmö. Hennes konstnärliga praktik är idébaserad, ofta platsspecifik och innefattar flera medier. Hon examinerades vid Konsthögskolan i Malmö 2005.

I Grubbs system samarbetar Caroline Mårtensson med trädgårdsmästare Stefan Lagerqvist. Replikan av fängelsets rastgårdsstaket är utfört av Andreas Flink Ebenista, och Markus Vallien har byggt Smålandsgärdsgården. Skyltning i samarbete med Botaniska trädgården i Lund.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2017
Se och göra