Andra svepningen

Joakim Forsgren 26 oktober – 27 november 2016 Växjö konsthall, Norra rummet

De senaste tio åren har Joakim Forsgren ägnat några stunder här och där åt att dokumentera vardagens metafysiska störningar. Arbetet har skett med en Hasselbladskamera i mellanformat. Negativen har ett kvadratiskt format, likt det som först Polaroid och sedan Instagram har gjort till synonymt med det ögonblickliga. I Forsgrens metod får ögonblicken en mer utsträckt tidsrymd. Motiven dyker upp vid promenader i stadsmiljöer och på begravningsplatser, stativ används alltid, bildkompositionen, skärpan och exponeringen måste stämma direkt. En bild per motiv förbrukas av de tolv som ryms per rulle.

I utställningen på Växjö konsthall visas för första gången ett urval av dessa fotografier. Konstnären återskapar också några händelser av mer rumslig natur. Händelser från samma miljöer som i fotografierna, där det bekanta genom enkla förskjutningar framstår som främmande. Genom ett antal mindre ingrepp luckras också gränsen upp mellan konsthall och verklighet.

Vid mörkrets inbrott aktiveras ett roterande varningsljus som slår sitt brandgula sken över det Norra utställningsrummet och det intilliggande torget. En kanalfläkt skickar luft genom ett rör och genererar en ton som är lika mycket bronsålderslur, bombplan och kylskåp. Reflexförsedda vägmarkeringsstavar i planteringskrukor står uppställda på golvet. Och duvskyddens taggar räddar oss från ett oklart hot.

Visst är det förmätet att använda sublimitet vid beskrivandet av något som har uppstått som ett resultat av infrastrukturens nycker eller vägarbetarens händer. Men ibland gör sig evigheten påmind där man minst av allt letar.

Joakim Forsgren

Second Shroud

October 26 – November 27, 2016

Växjö Konsthall, Norra rummet

Opening: Wednesday, October 26, 5-7 pm

During the last ten years Joakim has spent some time here and there, documenting the metaphysical disruptions of everyday life. This work has been done using a medium format Hasselblad camera. Its negative is square, not unlike the format which Polaroid—and later Instagram—have made synonymous with the instantaneous. The instant, in Forsgren’s method, becomes stretched out in time. Subjects appear during walks in the city and in cemeteries. He always uses a tripod because composition, focus and exposure must always be right in the moment of capture. One image per subject is made on the roll allowing twelve separate negatives.

A selection of these photographs will be shown for the first time at the exhibition at Växjö Konsthall. The artist will also recreate some of the events in a more spatial manner—events from the same environments as in the photographs, in which the familiar, by means of simple juxtaposition, appears as the unknown. Another few minor interventions tend to dissolve the border between art gallery and reality.

As darkness approaches a flashing yellow light spreads its beam throughout the room and onto the square just outside the glass. An extractor fan pushes air through a pipe and generates a tone which is just as much Bronze Age horn as it is bomber plane or refrigerator. Reflector snow poles in plant pots are spread out around the room, and bird spikes save us from an unknown danger.

It is obviously presumptuous to use the term sublime when describing something that occurred as a result of whims of the infrastructure or the hands of road workers doing their job, but sometimes the eternal makes itself known where one least expects it.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2017
Se och göra