Jonsboda

Området är stort och sträcker sig från Södra Bergundasjöns västra strand till Rockatorp/Marklanda. En stor del av området utgörs av natur- och skogsmark nära det nya bostadsområdet Vikaholm. 

I de västra delarna finns ett mer öppet kulturlandskap. I området mellan Södra Bergundasjön och Bergundavägen finns redan idag en hel del stigar och aktiviteter knutna till motorsport och ridning. Det finns fina möjligheter att ta sig med cykel utmed cykelstråket Växjö Runt genom det sjönära området. Där passerar du både grillplatser och fågeltorn utmed Södra Bergundasjön.

Nära området finns en etablerad golfklubb, ett ridstall med omgivande betesmarker och en skjutbana. Intill sjön finns också fina fiskemöjligheter. Området är delvis privatägt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Se och göra