Telestad/Naturreservatet Teleborg

Stigarna i Teleborgs naturreservat tar dig genom ett omväxlande landskap som med sitt höga läge ger fina vyer över staden Växjö. Området sträcker sig från Trummens strand och Teleborgs slott söderut genom ett varierat kultur- och naturlandskap över artrika hagmarker.

Här finns tre markerade naturstigar genom öppna hagmarker och fridfull skog utmed Skirviken som inbjuder till avkopplande promenader och löpturer. Vid Skirviken ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsområde. Där finns två fågeltorn som du når torrskodd på en 300m lång spång.

Cykelstråket Växjö runt passerar på fina grusvägar genom området. Reservatet ansluter norrut till Linnéuniversitetets campus-område med goda parkeringsmöjligheter. I söder ligger Knutsgård, vars karaktär från omkring 1850 i stort är bevarad, som idag används för stadsnära odling samt i skolans miljö- och kulturundervisning. Här finns parkeringsplats, informationstavla, vindskydd med grillplatser med mera.

Tänk på!

I reservatet gäller särskilda föreskrifter. Det är till exempel inte tillåtet att ha hunden lös. Fullständig information om vilka regler som gäller finns på informationstavlor vid reservatets entréer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Se och göra