Nomineringen igång till Växjö Trädpris

Träd är viktiga både för oss människor och för miljön. Växjö kommun uppmärksammar varje år trädens betydelse genom att dela ut Växjö Trädpris.

Priset delas ut till en fastighetsägare som på den egna tomten har gjort en insats för träden och som vårdar träd åt oss och åt kommande generationer. Det kan till exempel vara att fastighetsägaren:

  • Planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten.
  • Vårdar ett eller flera träd på sin tomt.
  • Planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats.
  • Genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö

Vem tycker du ska få Växjö Trädpris 2017?

Du är välkommen att lämna förslag på personer som du tycker förtjänar priset. Skicka namn och adress på den du vill nominera tillsammans med en motivering och dina egna kontaktuppgifter till:

Växjö kommun, enheten för stad och land, Box 1222, 351 12 Växjö eller e-post: tekniska.forvaltningen@vaxjo.se

Senast den 17 augusti vill vi ha ditt bidrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017